Quy hoạch đô thi và cảnh quan

Quy hoạch khu đô thị, kiến trúc cảnh quan

 14:07 08/05/2015

- Hạng mục : Quy hoạch khu đô thị, kiến trúc cảnh quan
- Diện tích khu đất : 139 400 m2
- Diện tích đất xây dựng : 101 280 m2
- Đơn vị thiết kế : Cty cổ phần kiến trúc Dpa

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch khu đô thị Ba Hồng Minh huyện Mộc Hóa tỉnh Long An

 11:49 08/05/2015

- Chủ đầu tư : Ban QLDA phòng kinh tề và hạ tầng huyện Mộc Hóa
- Địa chỉ : Huyện Mộc Hóa, Tỉnh Long An
- Hạng mục : Tư vấn quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu hành chính đô thị Ba Hồng Minh
- Đơn vị thiết kế và tư vấn : Cty cổ phần kiến trúc Dpa

Thietke thicong
noingoaithat
thietkecanhquan
bang bao gia
gui yeu cau
tuyendung
kientrucdpa com
tuyen kien truc su